Završen projekat sa mladima

Centar za samostalni život invalida Srbije je upravo okončao projekat Mladi aktivisti Centra, koji je imao za cilj okupljanje mladih sa invaliditetom kao potencijalnih nosioca aktivnosti Centra i njihovih matičnih organizacija osoba sa invaliditetom.
Završna aktivnost je bio seminar na Srebrnom jezeru 18/20. maja 2007.

Specijalni EUROBAROMETAR 263 “Diskriminacija u Evropskoj Uniji”

1.3 Invalidnost

Mišljenja o postojanju diskriminacije po osnovu invalidnosti variraju u značajnoj meri medju zemljama članicama. U proseku je mala razlika izmedju prethodnih EU15 zemalja članica i novih 10 država članica (53% i 52%). Medjutim, ne postoje značajne razlike u mišljenju medju zemljama koje su ispitane. Diskriminacija po osnovu invalidnosti izgleda da je najraširenija u Italiji (68%) i Francuskoj (66%) a najmanje u Danskoj (32%).

U dve zemlje potpisnice , skoro polovini ispitanika se čini da je diskriminacija po osnovu invalidnosti široko rasprostranjena.

Analiza socio-demografskih karakteristika ispitanika pokazuje da mišljenja o postojanju diskriminacije po osnovu invalidnosti varira u odnosu na pol i godine ispitanika. Ženama se mnogo više nego muškarcima čini da je diskriminacija široko rasprostranjena (56% naprema 49%). Starijim ljudima se čini da je diskriminacija rasprostranjena medju starijima od 55 godina – 48%, a 57% smaatra da se ona odnosi na one od 15-24 godine.

Konačno, iako su ljudi koji imaju prijatelje, saradnike ili emotivne veze sa osobama sa invaliditetom skloniji od drugih mišljenju da je diskriminacija po osnovu invalidnosti široko rasprostranjena (55% prema 50%), interesantno je videti koja mišljenja nisu toliko različita.

Isti fenomen se zapaža kod ispitanika koji pate od hroničnih psihičkih ili mentalnih problema: njihova mišljenja su ista kao kod onih koji ne pate od takvih zdravstvenih problema (oba 53%). U skladu sa opšteprihvaćenim javnim prihvatanjem problema koji prate osobe sa invaliditetom, studijom je utvrdjen jasan stav da u svim zemljama članicama mnogo više novca treba da se potroši na unapredjenje pristupačnosti (91%).

 

Više informacija o diskriminaciji po drugim osnovima možete pronaći na

www.ec.europa.eu/employment_social/eyeq

Seminar o samostalnom životu u Makedoniji

Trenerski tim Centra za samostalni život invalida Srbije, Svetislav Marjanović i Dimitrije Gligorijević,  će 15-16. maja 2007. u Skopju održati seminar o filozofiji samostalnog života, iskustvima projekta personalnih asistenata u Srbiji i službama podrške. Seminar je organizovan na inicijativu Studenata sa hendikepom i organizacije Polio + iz Makedonije i očekuje se izmedju 30 i 40 učesnika.Ovo je još jedan primer dobre medjusobne saradnje organizacija osoba sa invaliditetom zemalja u okruženju.

Nedelja podizanja svesti o ostecenjima sluha 7 – 13. maj

U Velikoj Britaniji je u toku Nedelja podizanja svesti o oštećenjima sluha i motete se uključiti tako što ćete svim svojim poznanicima i prijateljima ispričati o 7 jednostavnih koraka kako da se promeni svet.Postoji novi korak svakog dana u nedelji i cilj svakog je da podigne svest o problemita sa kojima se suočavaju ljudi oštećenog sluha I osobe sa tinitusom (stalno prisutna buka u ušima).Ovi koraci mogu da pomognu ljudima da nauče kako da komuniciraju bolje, kako da nauče I koriste gestovni govor, kako da zaštite svoj sluh – svaki korak zaista može da napravi razliku.

Ponedeljak
Ne VIČITE, samo govorite razgovetno
Odvojite vreme da sa osobom oštećenog sluha razgovarate na odgovarajuć način.

Utorak

Proverite svoj sluhPozovite 0845 600 5555 I za pet minuta proverite svoj sluh 

Sreda

Naučite gestovni govor
Lako je kao da se uči alfabet! 

Četvrtak

Gledajte svoj omiljeni TV program isključenog zvuka
Bez titla, šta propuštate?
 

Petak

Stišajte muziku za jedan stepen
Zaštite svoj sluh ne gubeći ništa od uživanja u muzici.
 

Subota

Potražite zvučne znake

Koliko su pristupačna javna mesta za osobe oštećenog sluha?

 Nedelja

Uključite se

Kampanja…pridružite se…volontirajte…donirajte…potrebni ste nam!

Proveravajte naš sajt – pronaći ćete više informacijama o ovim koracima svakog dana www.7simplesteps.org.uk

 

Medjunarodni dan porodice (15. maj)

Generalna skupština UN je 1993. proglasila 15. maj Medjunarodnim danom porodice (rezolucija 47/237), da bi 1994. godina bila Medjunarodna godina porodice kako bi se podigla svest o pitanjima porodice i unapredile mogućnosti država članica  da pitanja porodica obuhvate u svojim politikama.

 OVE GODINE UJEDINJENE NACIJE SU OVAJ DAN POSVETILE PORODICAMA OSOBA SA INVALIDITETOM
Tim eksperata će u utorak, 15. maja probleme porodica osoba sa invaliditetom izložiti u Ujedinjenim nacijama od 13,15 do 14,30 a tim čine Megan Kirshbaum, osnivač i Izvršni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za roditelje sa invaliditetom “Through a Looking Glass”, Berkeley, Kalifornia; Sue Swenson, Izvršni direktor “ The Arc of the United Status”, Silver Spring, Merilend;. MiJoo Kim, Direktor Mreže za kulturu i umetnost žena sa invaliditetom, Seoul, Republika Koreja i predstavnik zemlje članice UN.

Socijalni servisi u Jugoistocnoj Evropi

U Skoplju se 23/24. aprila odrzava medjunarodni Seminar „Pristup osoba sa invaliditetom socijalnim servisima u Jugoistocnoj Evropi“. Seminar zajednicki organizuju EDF/CARDS program za Srbiju i Handicap International.

Centar ce predstavljati Gordana Rajkov i Borivoje Ljubinkovic sa prezentacijom iskustva projekta Servis personalnih asistenata u Srbiji. Osim njih Seminaru ce prisustvovati i predstavnici drugih organizacija: Vesna Petrovic, Organizacija za pomoc osobama sa autizmom Srbije, Mihajlo Pajevic, Savez paraplegicara i kvadriplegicara Srbije, Svetlana Jankovic-Beljanski, Savez za cerebralnu i deciju paralizu Srbije i Zoran Dimitrijevic, Organizacija za pomoc mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije.

Evropske koalicije

U Zagrebu se 20/21. aprila odrzava Seminar o evropskim koalicijama za stanovanje u lokalnoj zajednici. Clanica Centra za samostalni zivot invalida Srbije, Ivanka Jovanovic ce imati prezentaciju Sloboda i samostalni zivot kroz semu direktnog placanja i semu personalnih asistenata, koja je zasnovana na iskustvu Centra u sprovodjenju projekta Servis personalnih asistenata u Srbiji.

Test ranog otkrivanja autizma

BBC Novosti,  2. april 2007

 “Test reagovanja na ime“ kod beba može ukazati na autizamRutinska kontrola da bi se videlo da li bebe reaguju na izgovaranje svog imena u uzrastu od jedne godine može da pomogne u otkrivanju autizma, veruju američki stručnjaci.Autizam se obično dijagnostikuje u uzrastu deteta od tri ili četiri godine i simptomi su različiti. Roditelji autistične dece kažu kako su rano primetili ponašanje koje se odlikuje preteranim govorenjem koje se teško zaustavlja.Test “Reagovanja na ime” opisan u Arhivima pedijatrijske i adolescentne medicine izgleda postaje pomoć u ranoj dijagnostici.

Jednostavno ispitivanje

Istraživači su proučavali dve grupe beba – kontrolnu grupu i grupu dece za koju se smatra da su u povećanom riziku za autizam jer imaju starije srodnike koji imaju autizam.Sa navršenih 12 meseci starosti, svih 46 beba iz kontrolne grupe su prošle test pri prvom ili drugom pozivanju njihovog imena, dok je samo 86% od 101 ‘rizične’ bebe prošlo test. Tim sa Univerziteta Kalifornija Dejvis, u Sakramentu je pratilo 46 “rizičnih” beba i 25 od njih je prohodalo do svog drugog rodjendana. Kod tri četvrtine “rizičnih” beba koje nisu prošle test uočeni su odredjeni razvojni problemi u starosti od dve godine. Kod dece kojima je kasnije dijagnostikovan autizam, polovina je pala na “testu reakcije na ime” u uzrastu od godinu dana a kod dece kod kojih je uočen neki oblik razvojnog zaostajanja, 39% nije prošlo ovaj test. Aparna Nadig je sa svojim kolegama probala ovaj test kod dece starosti šest meseci ali su uočili da je to prerani uzrast da bilo kakve značajnije rezultate.

Rutinska provera

Istraživači su istakli ako se ovaj test koristi rutinski ne znači da on isključivo detektuje autizam – on samo ukazuje da odredjenom detetu treba posvetiti više pažnje i uraditi dodatne procene.Takodje, dete koje ne prodje test neće automatski imati autizam.Medjutim, dete koje konstantno “pada” na ispitu ima veću mogućnost da razvije neki nedostatak i treba ga uputiti na druge provere ili moguće rane intervencije. Judith Gould iz Nacionalnog udruženja za autizam kaže da postoji dobra evidencija o tome kako rana intervencija može da bude od pomoći. Ali istovremeno i upozorava: „To što beba ne reaguje na svoje ime ne znači automatski da ima autizam. Dijagnostičko ispitivanje autizma je metodično i sveobuhvatno, uzimajući u obzir raznolikost faktora kao što su kontakt očima, ukazivanje na nešto i pokazivanje.“

Različite članke o istraživanju u oblasti autizma možete pročitati na http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6509469.stm  

Sediste UN, Njujork, NY

Danas, 30. marta, je u sedistu UN u plenarnoj sali Generalne skupstine, svecano otvorena za potpisivanje Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni Protokol. To je bila prilika da drzave svojim potpisima zapocnu proces njene ratifikacije I postanu clanice potpisnice ovog vaznog dokumenta.

Svecanost je zapocela u 10 casova pre podne, a nakon uvodnih izjava Predsednika Generalne Skupstine, zamenika Generalnog Sekretara I Visokog Komesara za ljudska prava, zemalja koje su imale vodecu ulogu u konsultativnom procesu rada na Konvenciji (Meksiko, Ekvador i Novi Zeland), kao I predstavnika IDA i IDC, zapocela je I zvanicna ceremonija.

Prvobitno se pretpostavljalo d ace 30. marta svoj potpies dati oko 45 drzava, ali ovaj broj je uveliko premasen! Cak  81 drzava I Evropska Komisija su potpisale Konvenciju a 43 drzave su potpisale Opcioni Protokol.  Svi ovi potpisi se smatraju „prvim” potpisima. Kancelarija UN za pravna pitanja je zapazila da je ovo najveci broj drzava koji je ikad potpisao dokument o ljudskim pravima na njegovom zvanicnom otvaranju.  Sledi lista potpisnica.

U popodnevnoj sesiji se vodio dijalog na najvisem nivou „Od vizije do akcije: put primene Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.“  Dijalog je otvoren izjavama ambasadora Dona Mekeja sa Novog Zelanda I Visokog Komesara za ljudska prava Luiz Arbur. Nakon toga su usledite izjave brojnih predstavnika drzava clanica UN, predstavnika brojnih nacionalnih institucija za ljudska prava, kao I predsedavajuce Svetske organizacije osoba sa invaliditetom (DPI) Venus Ilagan (koja je govorila u ime IDC).  Ona je oznacila da je pristup invalidnosti “zasnovan na pravima” srz Konvencije I osnovni pomak na putu da se invalidnost sagledava globalno.  Ona je rekla “mi, osobe sa invaliditetom imamo velike nade I ocekujemo uspeh ove Konvencije u buducnosti.”  (Celokupan govor mozete naci na sajtu DPI)

Danasnja ceremonija oznacava prvu priliku za drzave da pocnu proces pridruzivanja zemljama clanicama, potpisnicama Konvencije. Za ocekivati je da ce I mnoge druge drzave uskoro potpisati Konvenciju!

Ovo je lista drzava koje su ucestvovale u ceremoniji potpisivanja Konvencije.

Republika Austrija

Republika Cile

Republika Hrvatska

Kraljevina Danska

Republika Ekvador

Republika El Salvador

Gabon

Republika Indonezija

Republika Italija

Jamajka

Hasemitska Kraljevina Jordan

Republika Litvanija

Novi Zeland

Federativna Republika Nigerija

Republika  Panama

Republika Poljska

Republika Portugelija

Republika Koreja

Republika Slovenija

Republika Juzna Afrika

Kraljevina Spanija

Demokratska Socijalisicka Republika Sri Lanka

Kraljevina Svedska

Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

Narodna Demokratska Republika Alzir

Antigua i Barbuda

Republika Argentina

Republika Armenija

Australija

Kraljevina Belgija

Federativna Republika Brazil

Kanada

Republika Zelenortska ostrva

Narodna Republika Kina

Republika Columbija

Republika Kongo

Republika Kosta Rika

Republika Kipar

Republika Ceska

Dominikan Komonvelt

Republika Dominikana

Federativna Demokratska Republika Etiopija

Republika Finska

Republika Francuska

Federativna Republika Nemacka

Republika Gana

Republika Grcka

Republika Gvatemala

Republika Honduras

Republika Madjarska

Republika Island

Republika Indija

Irska

Drzava Izrael

Republika Kenija

Republika Liberija

Veliko Vojvodstvo Luksemburga

Republika Malta

Ujedinjene drzave Meksika

Republika Moldavija

Kraljevina Maroko

Kraljevina Holandija

Republika Nikaragva

Republika Niger

Kraljevina Norveska

Republika Paragvaj

Republika Peru

Republika San Marino

Republika Sejseli

Republika Sijera Leone

Republika Sudan

Republika Surinam

Arapska Republika Sirija

Kraljevina Tajland

Bivsa Jugoslovenska Republika Makedonia

Republika Tunis

Republika Turska

Republika Uganda

Ujedinjena Republika Tanzania

Republika Jemen

Evropska Komisija

 

Konvencija UN u Beogradu

Na sednici Saveta za unapredjivanje polozaja osoba sa invaliditetom Vlade Srbije u ponedeljak 26. marta predstavnik Centra za samostalni život invalida Srbije I ekspert Srbije u Ad hok komitetu, mr Damjan Tatic, je clanicama i clanovima Saveta predstavio Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Posebna paznja bila je posvecena predlozima za uskladjivanje zakonodavstva Srbije sa odredbama Konvencije, koja ce 30. marta 2007. biti svecano otvorena za potpisivanje u sedistu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocekuje se da ce Srbija potpisati Konvenciju posto Vlada Republike Srbije tokom proleca donese formalnu odluku o potpisivanju ovog medjunarodnog ugovora. Ministarstvo spoljnih poslova vec je pokrenulo formalnu proceduru za usvajanje te odluke.

SHARE SEE trening klastera Leskovac

U motelu Predejane je 15/16. marta 2007. održan poslednji iz serije SHARE SEE treninga o “Uključivanju pitanja invalidnosti u lokalne politike”. Trening za izuzetno raspoloženu grupu od 13 učesnika iz  osam organizacija osoba sa invaliditetom su vodili Vojislav Mladenović i Svetislav Marjanović.

Prezentacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Jagodini

U četvrtak, 15. marta 2007. godine u prostorijama jagodinskog „Crvenog krsta“ održan je okrugli sto „Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom: Prvi dokument novog milenijuma o ljudskim pravima“ u organizaciji Centra za samostalni život invalida Srbije. Okrugli sto organizovan je u saradnji sa opštinom Jagodina u okviru projekta koji podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije. Na okruglom stolu su govorili predstavnici lokalne samouprave i organizacija osoba sa invaliditetetom Jagodine i mr Damjan Tatić, predstavnik Centra za samostalni zivot invalida Srbije i ekspert Republike Srbije u Ad hok komitetu Ujedinjenih nacija koji je pripremao nacrt Konvencije.

Prisutnima je podeljena brosura „Uvod u Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom“, koju je objavio Centar za samostalni život invalida Srbije. Okrugli sto je bio i prilika da se razmotre mere za stvaranje pristupačnog okruženja, obezbeđivanja pristupa informacijama i servisima podrške osobama sa invaliditetom u Jagodini.

Dogadjaj su medijski ispratile TV Palma+ i RT Jagodina.