PRIHVAĆEN TEKST KONVENCIJE UN

236 Views

Geoff Adams-Spink

Medjunarodni dokument koji će dati veća prava i slobode osoba sa invaliditetom širom sveta je prihvaćen u Ujedinjenim nacijama.

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom je usvojena u Njujorku.

Ovo je prvi dokument o ljudskim pravima u 21. veku i UN se nadaju da će on značiti značajan napredak u tretmanu osoba sa invaliditetom.

Procenjuje se da u svetu ima 650 miliona osoba sa invaliditetom.

“Kovencija će primorati države da razviju različite načine razmišljanja o invalidnosti“ rekao je Don MacKay sa Novog Zelanda. „Kad jednom napravite preokret u mišljenju..i prihvatite “mogu” umesto “ne mogu” pristup, sve drugo će proisticati odatle.“

Nove prava i slobode

Očekuje se da dokument prihvati i Generalna skupština UN na svom narednom zasedaju, koje počinje u septembru.

One države koje potpišu dokument će morati da ratifikuju zakone i druge mere u cilju unapredjenja prava osoba sa invaliditetom i otarase se zakona, prakse i običaja koji diskriminišu osobe sa invaliditetom.


Trenutno samo 45 zemalja ima odredjene zakone koji štite osobe sa invaliditetom.

Konvencija identifikuje promenu stavova kao vitalnu za osobe sa invaliditetom da bi dostigle jednak status – države koje ratifikuju Konvenciju će biti u obavezi da se bore sa negativnim stereotipima i predrasudama i da promovišu svest o mogućnostima i doprinosu osoba sa invaliditetom društvu u kome žive.

Države će takodje morati da garantuju da osobama sa invaliditetom prava koja imaju i ostali gradjani.

Pristup javnim prostorima i zgradama, kao i prevozu i informacijama i komunikaciji se takodje garantuju i biće unapredjeni.

SAD nisu glasale

Medju državama koje nisu potpisale Konvenciju su Sjedinjene Američke Države, što je pravdano time da u SAD već postoji sveobuhvatno zakonodatvstvo u vezi osoba sa invaliditetom.

To nije ono što brine Mariu Raina, koordinatora medjunarodnog saveta za osobe sa invaliditetom. „Mislim da će SAD potpisati Konvenciju kao što su to uradile i sa drugim dokumentima,“ izjavila je za BBC News website. „Kada potpišete Konvenciju, vi se slažete sa principima čak iako nemate obavezu da ih primenjujete.“

”Dobrodošlica”

Dokument je pozdravljen od strane Komisije za prava osoba sa invaliditetom (Disability Rights Commission-DRC) u Velikoj Britaniji.

„Najveći značaj će biti izjednačavanje uslova širom sveta i stvaranje gradjanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom,“ izjavio je predsedavajući DRCa Bert Massie.

Imajući u vidu ekonomske, socijalne i kulturne razlike u svetu, trebaće nekoliko godina pre nego što se uspostavi minimum standarda iz Konvencije i oni se univerzalno primene.

 

Ali za učesnike kampanje koji zastupaju oosobe sa invaliditetom, najveću svetsku manjinu koja je godinama gurana u stranu, ovo je svakako prvi korak i dobrodošlica.

No comments