Javna debata u Jagodini

U Jagodini je 24.januara je u organizaciji Centra za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Jagodina, odrzana Javna debata u okviru projekta Primeni, prati, promeni.

Osim predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, ucestvovali su i predstavnici NSZ i lokalne samouprave. Debatu je ispratila i lokalna TV KCN.

Javna rasprava

Javna rasprava o Predlogu novog AP održava se u periodu od 30. decembra 2022. godine do 18. januara 2023. godine.

Program javne rasprave o Predlogu, sa Predlogom i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade objavlјujeni su na internet stranici Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i portalu e-uprave.

#ACTprojekat

#cilsrbija

#aktivnigradjani

#pokrenipromene

#strategijaunapredjenjapolozajaosobasainvaliditetom

Javna debata u Trsteniku

Debata o praćenju primene Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, održana je Trsteniku 28.decembra.

Na debati su učestvovali predstavnici JLS, Centra za socijalni rad i članovi organizacija osoba sa invaliditetom. Očekuje se dobra saradnja na daljem sprovođenju projekta „Primeni, prati, promeni“ a samim tim i unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Javna debata u Kragujevcu

Koliko su građani, predstavnici organizacija OSI i drugih organizacija civilnog društva, zainteresovani da učestvuju u kreiranju, donošenju i praćenju primene lokalnih javnih politika iz oblasti koje se tiču njihove sfere interesovanja? Kakva su iskustva u vezi sa učešćem u navedenom procesu? Koliko smo upoznati sa mehanizmima za aktivno učešće u kreiranju politika na lokalnom nivou? Kakvi su stavovi donosioca odluka u vezi uključivanja građana u procese kreiranja politika na lokalnom nivou? …samo su neka od pitanja o kojima se diskutovalo na danšnjoj Javnoj debati – “Učešće građana u kreiranju javnih politika i praćenju primene na lokalnom nivou”. Na debati su predstavljeni rezultati istraživanja koje se odnosi na stavove građana i donosioca odluka na lokalnom nivou prema osobama sa invaliditetom, kreiranju javnih politika u oblasti invalidnosti i njihovoj primeni u praksi. Aktivnost je sprovedena u okviru projekta „PRIMENI, PRATI, PROMENI“, koji sprovodi Centar za samostalni život OSI Srbije, a koji je podržan kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”.

#ACTprojekat

#AKTivnizajedno

#AKTivniGradjani

#AKTivneZajednice

#PokreniPromene

Drugačiji ključ

Dokumentarni film o prvoj osobi kojoj je dijagnostikovan autizam stiže na televiziju.

„Drugačiji ključ“ biće premijerno prikazan ovog meseca na PBS – Public Broadcast Service.

Zasnovan na istoimenoj knjizi, film je priča o tome kako je novinarka Karen Zaker pronašla i zbližila se sa Donaldom Tripletom, prvim detetom kome je dijagnostikovan autizam, sve dok je razmišljala o tome šta je budućnost za njenog sina koji je takođe u autističnom spektru.

Triplet je bio tzv. „prvi slučaj“ u nekim od najranijih objavljenih radova o autizmu. On nastavlja da živi u malom gradu Misisipija gde je rođen pre više od 90 godina, u zajednici koja ga je prigrlila i podržala, a jedan stanovnik je izjavio u dokumentarcu „On je naš momak“.

Film suprotstavlja Triplettovo iskustvo sa istorijom zlostavljanja i odbijanja sa kojima se suočavaju mnogi ljudi sa autizmom.

„Nadamo se da će film dotaknuti publiku koja ne mora nužno imati tu direktnu vezu sa autizmom. Svaka zajednica može biti deo rešenja za podršku ljudima iz ovog spektra, uključujući zajednice u kojima žive, idu u školu, rade i dalje“, rekao je Džon Donvan, dugogodišnji dopisnik mrežne televizije koji je producirao i korežirao film i napisao knjigu sa Zuckerom.

Ovaj dokumentarac će biti prikazan na PBS stanicama 13. decembra.

Caren Zucker, center, and John Donvan, right, speak with Donald Triplett in the documentary „In a Different Key.“ (GBH)

Posao po meri

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Glavne aktivnosti četvorogodišnjeg Projekta “Posao po meri” su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima i

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti.

Vrednost projekta je 2 miliona dolara. Projekat će se realizovati na nacionalnom nivou sa fokusom na Beograd, Suboticu, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo i Niš.

Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, zajedničku dobru saradnju i praksu smo obeležili sastankom sa Gradskom Sekretarkom za socijalnu zaštitu, Aleksandrom Čamagić i njenim saradnicama. Tom prilikom je u prisustvu nekolicine korisnika i njihovih personalnih asistenata, potpisan novi Ugovor o pružanju usluge personalne asistencije 2022/23.

Ulična akcija-javni događaj

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Jagodine u saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom (Udruženje MNRO, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Udruženje gluvih i Udruženje slepih) kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje 28. novembra organizovao javni događaj u promociji projekta „Primeni, prati, promeni“.

Anketirani su građani i deljene Smernice kako pratiti primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou.