Studije invalidnosti

65 Views

IZ KRUGA VOJVODINA u decembru 2023. godine organizovala međunarodnu konferenciju Zašto su nam potrebnen studije invalidnosti? na kojoj su predstavljene postojeći visokoškolski kursevi i dosadašnje inicijative iz oblasti studija invalidnosti. Zaključeno je da postoje značajne pojedinačne i institucionalne i vaninstitucionalne inicijative i doprinosi, ali da relevantni stručnjaci i zainteresovana javnost nemaju gde na jednom mestu da stekne osnovna savremena akademska znanja iz oblasti studija invalidnosti. Osnovna preporuka konferencije bila je da se uspostavi neformalni obrazovni program koji će biti otvoren za širok spektar profila kojima su ova znjanja potrebna, od raznorodnih stručnjaka, do predstavnika brojnih vladinih tela, do samih osoba sa invaliditetom, predstavnika njihovih udruženja i članova njihovih porodica.

Neformalni obrazovi program studija invalidnosti SADAŠNJOST INVALIDNOSTI osmišljen je s ciljem da kroz kontinuiran obrazovni rad i medijsku promociju savremenih znanja iz oblasti studija invalidnosti doprinesemo uspostavljanju svesti, politika i pristupa prema osobama sa invaliditetom zasnovanog na ljudskim pravima i nastavimo da utiremo put za institucionalizaciju studija invalidnosti u visokoškolskom obrazovnom sistemu

Program SADAŠNJOST INVALIDNOSTI uključuje sticanje znanja iz savremene teorije i metodologije studija invalidnorasti, upoznavanje sa iskustvima življenja sa invaliditetom, i primenu stečenih znanja u aktuelnim aktivnostima i istraživanjima u lokalnoj zajednici usmerenih na povećanje vidljivosti doprinosa žena i muškaraca sa invaliditetom u kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu; mapiranje prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u ostvarivanju svojih prava, unapređenje njihovih prava i kapacitetata zajednice osoba sa invaliditetom da svoja prava realizuju.

Program počinje 4. aprila i završava se 20. juna 2024. godine.

Nastavni program je organizovan u 8 modula.

MODUL 3:      Od pokreta za prava osoba sa invaliditetom preko filozofije samostalnog života do usluga u zajednici radile su Milena Stojanović i Mimica Živadinović iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

No comments