ISTRAGA POVODOM NAVODA O PRISILNOJ STERILIZACIJI

160 Views

Odbor Senata za zajedničke poslove je 17. jula 2013. dao na raspravu izveštaj o prisilnoj sterilizaciji osoba sa invaliditetom u Australiji. Komitet je dao brojne zaključke, uključujući i preporuke za poboljšanje zakona i bolju edukaciju medicinskih radnika, sudova, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica o pravima i odgovornostima 

“Ovo je bila veoma važna istraga za članove Komiteta. Preduzeli smo široke konsultacije i razmatrali je kako bi napravili izveštaj i komplet preporuka koje će ponuditi podršku i sigurnost koju osobe sa invaliditetom, porodice i medicinski radnici očekuju,” rekla je danas senator Rejčel Sivert.

“Ovo je vrlo lično i emotivno pitanje, posebno smo zahvalni onima koji su širom zajednice učestvovali u svim delovima istrage, uključujući i žene sa invaliditetom koje sup red Komitetom govorile o svojim ličnim iskustvima.

“Komitet je dao 28 preporuka koje se odnose na veliki broj pitanja i problema a koje smo proučili tokom poslednjih devet meseci.“Ovo je duboko lična stvar za mnoge pojedince i njihove porodice, ali se takođe radi i o (ne)poštovanju ljudskih prava u preduzimanju operacije protiv nečije slobodne volje.

Kada je osoba sa invaliditetom u stanju da donosi odluku, samostalno ili uz odgovarajuću podršku, sterilizacija se mora zabraniti, osim ako se osoba sa invaliditetom nije složila s tim.“Državno i teritorijalno zakonodavstvo se mora unaprediti u smislu izričitog stava da se pretpostavlja da osobe sa invaliditetom imaju kapacitet samostalnog donošenja odluka, osim ako se ne dokaže drugačije.“Komitet je dao veliki broj preporuka u vezi sa podrškom sudovima, uključujući pravnu pomoć i porodične sudove, podržane našim preporukama o zabrani prisilne sterilizacije.  

“Jasno je da je ovo kompleksno pitanje u kome se zamutila linija između terapeutskih i neterapeutskih operacija i da se veliki broj procedura svake godine izvede bez adekvatnog nadzora.

“Komitet takođe predlaže brojne mere kako bi se obezbedilo da se o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i potrebama osoba sa invaliditetom razgovara otvoreno a ne da se ignorišu, uključujući i razvoj ličnih planova kroz Nacionalne planove i strategiju u oblasti invalidnosti.

Članica komiteta iz Kvinslenda, senatorka Sju Bojs, je rekla; “Veoma sam zadovoljna da je komitet pristupio ovoj istrazi iz perspective osoba sa invaliditetom koje imaju pravo na iskazivanje ljubavi i seksualnosti kao i svi drugi koji nemaju invaliditet.

“Primena edukacije, treninga i podizanja svesti u zajednici o samostalnim odlukama i pravu na integritet sopstvenog tela treba značajno da unaprede život osoba sa invaliditetom, posebno kad se u zajednici unaprede razumevanje, podigne svest i prihvati pravo osoba sa invaliditetom na njihovu seksualnost, ” rekla je senatorka

Bojs.http://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/senate_committees?url=clac_ctte/involuntary_sterilisation/index.htm    

No comments