Radnici sa invaliditetom: Nepresušan izvor

141 Views

Teško je poverovati da je 8.8% nezaposlenih koji će se pojaviti uskoro u Americi, nekadašnjih 77 miliona bejbi bum generacije koji će uskoro da se penzionišu.  Mnoge organizacije se već suočavaju sa manjkom veštih radnika, kvalifikovane radne snage za poslove za koje su konkursi otvoreni već duže vreme. Postoje veliki i nepresušni resursi, kojima organizacije mogu da se okrenu – osobe sa invaliditetom.

Nažalost, previše poslodavaca nije svesno količine kvalifikovanih radnika sa invaliditetom, ne znaju kako da dođu do njih i zabrinuti su zbog mogućih troškova u obezbeđivanju prilagođenog radnog mesta. Američka privredna komora i Mreža poslovnih lidera, USBLN, organizovali su konferenciju kako bi uputili na primere dobre prakse u zapošljavanju i prilagođavanju radnih mesta osoba sa invaliditetom. USBLN je nacionalna organizacija koja je pomogla izgradnju radnih prostora u kojima se osobe sa invaliditetom osećaju ugodno i gde se cene njihovi talenti.  

Na konferenciji je mnogo kompanija podelilo svoje uspešne priče o zapošljavanju osoba sa invaliditetom , o potrošačkom marketingu za korisnike sa invaliditetom i o ugovorima sa drugim kompanijama  čiji su vlasnici osobe sa invaliditetom radi obostrane koristi.Ti ali i drugi poslodavci znaju da radnici sa invaliditetom generalno vredni, posvećeni i produktivni. Kompanije koje su vodeće u zapošljavanju osoba sa invaliditetom smatraju sebe uspešnima jer su programe inkluzije i poštovanja različitosti postavile sebi kao neophodnost a ne izbor.

Senator Tom Harkin je rekao da je od početka recesije veći broj radnika sa invaliditetom otišao sa berze rada i insistirao da poslovna zajednica poveća broj radnika sa invaliditetom sa sadašnjih  4.9 miliona na  6 miliona do 2015. Da bi se to ostvarilo, potrebno je poboljšati obrazovanje i podizanje svesti, uklanjanje predrasuda i pogrešnih stavova o osobama sa invaliditetom. Organizacije kao USBLN, sa 60 svojih članica predstavljaju 5,000 poslodavaca širom SAD svakodnevno menjaju svoje stavove.Takođe je potrebno doneti odredjene zakone i regulative u vezi sa inkluzivnom praksom zapošljavanja. Akt o Amerikancima sa invaliditetom je uvek uživao široku podršku svih strana i posebno smo ponosni na ulogu koju je poslovna zajednica imala 2008.  kad je Kongres usvojio amandmane kojima su osobama sa invaliditetom omogućeni isti uslovi na tržištu rada I utvrđene jasne obaveze i zahtevi poslodavaca.

Videćemo da li će se ideja senatora Harkina ostvariti, što bi bilo dobro pre svega za posao.

No comments