PRAVNA POMOC PORODICAMA DECE SA INVALIDITETOM

147 Views

OSNOVANA KANCELARIJA ZA PROMOCIJU, ZASTUPANJE I ZAŠTITU PRAVA DECE SA INVALIDITETOM I NJIHOVIH PORODICA T

rebalo bi da nam je svima u interesu da su prava lako dostupna i ostvarljiva, naravno pod određenim  jasnim uslovima, a slučajevi ugrožavanja i uskraćivanja sankcionisani  – dok ne postignemo ovakav standard odgovorno je pružiti podršku i pomoć onima koji su posebno i vrlo specifično ugroženi. 

DECA SU NAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO.  ODNOSIMO SE ODGOVORNO PREMA NJIMA. 

Nas cilj – Porodice dece sa invaliditetom su po mnogo čemu specifične I izuzetno ranjive.Naš cilj je očuvanje ovih specifičnih porodica I njihovo osnaživanje.Naša vizija je da deci sa invalititetom omogućimo odrastanje I budućnost lišene predrasuda koje različitost sa sobom nosi. 

O nama se možete informisati na www.osmehmolim.org.rs

No comments