Evropski poziv na protest: Inkluzija – „Biti na pravom mestu od početka“!

132 Views

„Biti na pravom mestu od početka“ je moto ovogodišnjeg evropskog protestnog dana za jednakost osoba sa invaliditetom, 5. maja. Federalna inicijativa „U svom domu umesto u Domu“ podržava evropski Dan protesta za jednakost osoba sa invaliditetom.

Federalna inicijativa „U svom domu umesto u Domu“ organizuje lanac protesta danas, zajedno sa Sozialverband Deutschland i Berliner Behindertenverband i podržavaju je brojne druge inicijative, poput „Aktion Mensch“,  Lebenshilfe Berlin i Evangelische Johanneswerk.

Od 1998, je ovaj Dan protesta ozvaničen u Nemačkoj. Cilj je  poimanje Zakona iz 1994. u kome se govori da „niko ne sme biti diskriminisan po osnovu svoje invalidnosti“. Iako je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom na snazi u Nemačkoj od prošle godine, i dalje smo daleko od jednakog učešća svih gradjana. Radi podizanja opšte svesti o ovom problemu napraviće se ljudski lanac od Brandenburške kapire do Nemačkog Bundestaga 5. maja i brojne slične akcije u Nemačkoj.

Ključni zahtevi su primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom brzo, stvarno i uz sveobuhvatnu zabranu diskriminacije. Ciljevi uključuju zajedničko učenje, samostalni život, pristupačnost, iskorenjivanje neravnopravnosti, jednako učešće, dizajn za sve.

Federalna inicijativa je pripremana godinama i sada se posmatra kao zastupanje za stare i osobe sa invaliditetom u smislu borbe za pravo na samostalan život u svom sopstvenom domu.

No comments