INFORMACIJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM O VIRUSU H1N1

135 Views

Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju virusa H1N1 (2009) i to do nivoa 6 što predstavlja pandemiju. Kako se nastavlja pretnja širenja ove bolesti, ljudi treba da preduzmu mere predostrožnosti radi izbegavanja rizika u vezi sa ovim virusom.  Osobe sa invaliditetom i hronični bolesnici, posebno oni sa lošim respiratornim funkcijama ili lošim imunitetom, posebno treba da obrate pažnju na upozorenja zdravstvenih zvaničnika i učine sve napore da bi izbegli infekciju ovim virusom.

Svako ko ima hronične disajne probleme ili istoriju respiratornih infekcija treba da se zaštiti od bilo kakvih gripoznih virusa, jer takve virusne infekcije često uzrokuju ozbiljne komplikacije. Ako su respiratorne funkcije već oslabljene bolešću, invaliditetom ili hroničnim stanjima, simptomi koji su nalik H1N1 virusu mogu da budu veoma ozbiljni. Dodatno, odredjeni lekovi prepisani za tretman negripoznih bolesti mogu da utiču na respiratorne funkcije i stoga kombinovano mogu imati veliki rizik u slučaju zaraze virusom H1N1.

Svako ko ima slab imunitet, nalazi se u nekim hroničnim ili akutnim stanjima, treba da preduzme ekstra mere da bi izbegao H1N1 virus, a to bile osobe koje primaju terapiju usled tretmana raka, koji se oporavljaju posle transplantacije organa ili su usled drugih razloga u velikom riziku od virusa gripa, uključujući H1N1 virus. Groznica i respiratorne smetnje ponekad udružene sa tretmanom i oporavkom mogu zajedno predstavljati rizik za virus H1N1.

Osobe sa invaliditetom ili osobe u hroničnim stanjima neke bolesti, koje uzimaju imuno supresive ili imaju imuni supresivne propratne pojave treba da budu upozorene da svaki kontak ili izlaganje virusu H1N1 stavlja ih u visoko rizičnu grupu onih koji mogu da obole od ovog virusa. Takvi lekovi se često prepisuju ljudima sa reumatskim stanjima ili drugim bolestima koje zahvataju ceo organizam.

Osobe sa invaliditetom i hronični bolesnici treba da slede uputstva data od zdravstvenih zvaničnika u vezi sa virusom H1N1.  Dodatno treba izbegavati kontakte sa osobama koje imaju bilo kakve gripozne simptome, često prati ruke, pokrivati usta i nos ako kijate ,  a i sledeće dodatne mere treba preduzeti ako ste u rizičnoj grupi:

Pripremite se da ostanete kući i duži period vremena ako se ljudi koji su zaraženi virusom nalaze na javnim mestima. Takve pripreme zahtevaju zalihe nekvarljive hrane, kao i voće, povrće i mlečne proizvode koji mogu da budu u frižideru ili ostaju sveži nekoliko dana. Recepte treba dodatno obezbediti ako je moguće, kao i druge lične medicinske zalihe, koje bi bile dovoljne osobi da ostane u kući nedelju ili više dana, ukoliko vlasti objave visok nivo infekcije u lokalnoj zajednici.

Osobe kojima je potrebna kućna ili druga asistencija na redovnoj dnevnoj bazi treba da budu svesne rizika svakodnevnog kontakta sa onima koji im obezbedjuju uslugu i obratno. Obezbedite rukavice i maske za one koji ulaze u kuću ako je to neophodno. Zarazne bolesti, kao grip, se često šire u krugu zdravstvenih radnika koji su najizloženiji tim bolestima koje se prenose sa osobe na osobu. Preventivne mere treba da preduzmu i zdravstveni radnici i oni koji im asistiraju. Članovi porodica koji dolaze u i iz kuće treba da preduzmu slične aktivnosti. Osobe sa respiratornim problemima treba da konsultuju svoje lekare pre korišćenja maski, jer one mogu da oštete disanje i izazovu dodatne respiratorne komplikacije.

Osobe sa hroničnim stanjima i invaliditetom koje se nalaze u bilo kojoj od pomenutih situacija, uzimaju lekove koji mogu da utiču na disanje, treba da konsultuju svoje lekare o dodatnim merama koje treba preduzeti da bi se izbegao virus H1N1.  Posebno osobe sa invaliditetom i hronični bolesnici koji pokazuju simptome ili osećaju da su možda bili izloženi virusu H1N1 treba obavezno da konsultuju svoje lekare.

Važne informacije mogu se naći na sledećim linkovima:

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/ what/en/index.html

http://www.cdc.gov/swineflu/

http://www.pandemicflu.gov/plan/healthcare/homehealth.html

http://www.astho.org/index.php?template=at_risk_population_project. html

http://www.youtube.com/watch?v=g5t1r7yG7rM&feature=featured  

http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Flu/PandemicFlu/index.htm http://www.moh.govt.nz/influenza-a-h1n1 http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/swine_200904-eng.php

http://www.nicd.nic.in/Tdr_CDA_Swine.pdf

No comments