Asistivne tehnologije

148 Views

Nešto o ovim problemima

Osobe sa oštećenjima gornjih ekstremiteta imaju osećaj bola, neudobnosti i kompletnog gubitka osećaja u prstima, rukama, zglobovima ili čitavim rukama što dovodi do nemogućnosti korišćenja standardne tastature i miša za kompjuter. Medju starijim korisnicima kompjutera u Americi, jedan od četiri (26%) ima ove probleme (videti studiju, mada je na engleskom). Ovakvi problemi se javljaju kao posledica bolesti ili nesreća (prelom zglobova, artritis, moždani udar, cerebralna paraliza, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, povrede kičmenog stuba i ponovljene traumatske povrede.)

Asistivna tehnologija

Proizvodi kompatibilni sa Microsoft® Windows® operativnim sistemima, su uključeni u katalog asistivne tehnologije catalog – na engleskom. Osobama sa ovakvim problemima mogu biti interesantne sledeće ponude:

  • Sistem prepoznavanja govora, takodje poznat i kao program prepoznavanja glasa, koji omogućava osobama da daju glasovne komande umesto korišćenja miša ili tastature.
  • Ekranski programi omogućavaju prikaz standardne ili modifikovane tastature na kompjuterskom ekranu. Korisnik izabira taster mišem, dodirom ekrana, kotrljanjem loptice na laptopu, džojstikom, prekidačem ili spravom za elektronsko pokazivanje.
  • Filteri za tastaturu obuhvataju pomoć prilikom kucanja. Ovakvi proizvodi smanjuju broj pogrešno kucanih tastera. Filteri omogućavaju korisniku brži pristup slovima koja su im potrebna i nevoljno korišćenje onih koji nisu potrebni.
  • Ekrani za dodir su sprave postavljene na kompjuterskom monitoru ili ugradjeni u njega i omogućavaju direktan izbor ili aktiviranje kompjutera dodirom ekrana.
  • Alternativne sprave (obuhvataju alternativne tastature, elektronske pokazivače, sisteme za kratke ili brze pokrete, štapiće, džojstike) omogućavaju pojedincima da kontrolišu svoje kompjutere na način koji nije standardan.

No comments