Evropski dan samostalnog života

71 Views

Možda nije slučajno da su se baš danas podudarili Uskrs i Evopski Dan samostalnog života.

Obeležavamo ih produžavajući i sećanje na one koje su svojim životima obogatile živote drugih.

Ova brošura je posvećena ženama sa invaliditetom, koje više nisu sa nama, ali će njihova zaostavština uvek biti prisutna. Ove priče

su samo nekih od njih.

Ova brošura je namenjena i mladima koji dolaze, kao inspiracija i ohrabrenje da nikad ne odustanu od svojih ciljeva i da, posebno

žene sa invaliditetom, ne budu skrajnute sa svog puta.

Obeležavajući 5.maj Evropski Dan samostalnog života, posvećujemo ga pre svega Gordani Rajkov, utemeljivačici samostalnog

života u Srbiji ali i regionu, kao i njenim saradnicama, saputnicama i ženama sa invaliditetom regiona koje su dale svoje najbolje

svom društvu, zajednici, državi …

Mada su i muškarci i žene sa invaliditetom diskriminisani po osnovu svoje invalidnosti, ta je diskriminacija dvostruka za žene sa

invaliditetom po osnovu roda i po osnovu invalidnosti. Njihova postignuća ne smeju da budu zaboravljena, jer su utrle put drugim

ženama sa invaliditetom da se ostvare kao žene, majke, profesionalke u svom poslu, sportistkinje, političarke…

Ono što su dale treba da čuvamo i unapređujemo.

Hvala Im! Toliko Im dugujemo!

No comments