Audio vodic

459 Views

Telefonski razgovor sa Nevenom Jovanović, pretočen u Audio vodič za personalnu asistenciju. Lepa saradnja i nadamo se koristan sadržaj za slepe osobe.

 http://www.gosb.org.rs/8-vesti/312-audio-vodic-o-personalnoj-asistenciji-za-osobe-sa-invaliditetom 

No comments