Javne debate

252 Views

U okviru projekta Jednake mogucnosti, odrzane su dve javne debate.

U Trsteniku je debata odrzana 18.02.2022. u prostorijama udruženja „Ženska inicijativa“ a u Smederevu je odrzana 11.03.2022.

Debate su odrzane pod nazivom „Aktivne lokalne samouprave u procesu zastite od diskriminacije osoba sa invaliditetom“. 

No comments