Fokus grupa

260 Views

U Leskovcu je 25 novembra odrzana fokus grupa u okviru projekta Jednake mogucnosti. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drustveni dijalog a namenjen je uocavanju i merama za sprecavanje diskriminacije.

Fokus grupi su prisustvovali predstavnici organizacija OSI u Leskovcu – Centar za SZ OSI Srbije, Centar za SZ OSI Leskovac, Udruzenje paraplegicara, Udruzenje distroficara, Udruzanje MS, Udruzenje slepih, Udruzenje gluvih, Udruzenje za pomoc mentalno nedovoljno razvijenim osobama.

 

No comments