Sloboda u fokusu sedmog Evropskog dana samostalnog života

164 Views

Brisel, 5. maja 2020.

 Ovogodišnji Evropski dan samostalnog života dan je kao nijedan drugi. Budući da je veliki deo sveta u karantinu, većina nas proslavlja dan u zatvorenom, čuvajući se, samo sa najpotrebnijim kontaktom sa onima spolja. Mnogi se bore sa nedostatkom pomoći, nedostatkom hrane, izolacijom, problemima mentalnog zdravlja, strahom da im se ne uskrati medicinsko lečenje. Mnogi su u karantinu u institucijama, bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom.  

 Kada je Evropska mreža za samostalan život – ENIL odabrala „slobodu“ kao temu za 7. Evropski dan samostalnog života, nismo mogli ni da zamislimo da će mnogima sloboda biti ograničena ili uskraćena. Ipak, iako ne možemo organizovati proteste, sastanke, konferencije ili susrete, možemo da iskoristimo ovu situaciju za podizanje svesti o važnosti samostalnog života.

 Već decenijama pokret za samostalni život poziva na zatvaranje institucija. Uprkos dokazima o zlostavljanju i kršenju ljudskih prava u institucionalnim okruženjima, još uvek postoje mnogi koji tvrde da je to  sigurnija opcija od života u zajednici. Sada, kada su hiljade ljudi umrle i umiru u institucijama, zar to nije dovoljan dokaz da ova mesta nisu pogodna za život?

 Za mnoge osobe sa invaliditetom, ograničenje kretanja i nedostatak socijalnog kontakta deo je  svakodnevice, zbog nedostatka podrške ili nedostatka pristupačnosti. Sada kada su svi osetili efekat kako je to kada nisu u stanju da napuste svoje domove, idu u školu ili na posao, da se sastanu sa prijateljima, zar to nije dovoljno da shvatimo važnost stvaranja društvene zajednice koja uključuje sve?  

Danas je dan za proslavu slobode, slobode i samostalnog življenja. Naučimo lekcije iz pandemije COVID-19 i učinimo da naša društva budu svima dostupna.

 ENIL poziva vlade i institucije EU da se obavežu na zaštitu prava na samostalan život i uključivanje u zajednicu svih osoba sa invaliditetom, u skladu sa članom 19. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Konkretno, to podrazumeva:  

·         Slušanje glasova osoba sa invaliditetom, posebno onih koji su najviše marginalizovani, kao što su osobe koji žive u institucijama, i davanje prednosti njihovim pravima nad ekonomskim i drugim interesima.

·         Obavezivanje  da će se zatvoriti sve institucije i osiguravanje da sve tekuće i buduće investicije budu usmerene na jačanje podrške u zajednici i razvoj inkluzivnih usluga u zajednici.

·         Zaštititu prava osoba sa invaliditetom, svih starosnih grupa, u planiranju posle COVID-a 19 i uzmanje u obzir lekcija naučenih iz trenutne situacije za planiranje budućnosti, uključujući i rizik od življenja u ustanovama institucionalne zaštite.

 

No comments