Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2018

159 Views

Iz Odelenja za ekonomska i socijalna pitanja UN, 5. oktobra 2018

 

Od 1992 se Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom redovno obeležava širom sveta 3. decembra. Ovogodišnji moto glasi  “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje uključenosti i jednakosti”.  Ovom temom se težište stavlja na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravedniji i održivi razvoj, predviđen u Agendi za održivi razvoj 2030.

Ova agenda se zalaže zato da niko ne sme ostati po strani, to je vrlo ambiciozan akcioni plan međunarodne zajednice ka mirnom i prosperitetnom svetu, u kome je dostojanstvo svakog pojedinca  osnovni princip koji se ogleda u tri stuba na kojima počivaju Ujedinjene nacije: razvoj, ljudska prava i mir i sigurnost. To je osnova očuvanja punog i jednakog učešća osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i kreiranja društva pristupačnog za sve, pa i osoba sa invaliditetom.

Agenda 2030 veliku važnost daje održivom urbanom razvoju, posebno u Cilju 11: učiniti gradova i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim. Ne može postojati održivi razvoj bez održivog urbanog razvoja. Na Konferenciji UN o stanovanju i održivom urbanom razvoju  (Habitat III), održana u Kitu, Ekvador, 2016, prepoznat je značaj pristupa “pametnih gradova” gde se koriste mogućnosti digitalizacije, čiste energije i tehnologija, kao i inovativne transportne tehnologije, koje obezbeđuju mogućnosti svojim stanovnicima razvoj,  ekonomski rast i unapređenje usluga.

Ove godine Generalni sekretar UN je podneo, do sada prvi, izveštaj o invalidnosti i razvoju – razmatrajući Ciljeve održivog razvoja od strane, za i sa osobama sa invaliditetom.  Izveštaj pruža osnovne dokaze za uređenje politika zasnovane na uključivanju invalidnosti, kroz primenu, praćenje i evaluaciju inkluzivne, pristupačne i održive glovalne razvojne agende.

Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u UN će okupiti države članice, UN tela, nacionalne i lokalne političare, organiizacije civilnog društva, akademske ustanove i organizacija osoba sa invaliditetom da razgovaraju o većem napretku u postizanju održivog razvoja o uključenosti osoba sa invaliditetom.

 

No comments