Ucesce gradjana i inkluzivno odlucivanje

324 Views

Kako lokalne vlasti mogu uključiti društvene grupe kojima nedostaje pravo glasa? Kako svi građani mogu biti efikasno i održivo uključeni u proces donošenja odluka, a ne samo u vreme izbora? Ovaj kurs ispituje načine na koje lokalne vlasti mogu osigurati učešće građana u procesima donošenja odluka. Razgovaraće se o načinima na koje građani mogu da utiču da se njihovi glasovi čuju i ostvaruju svoja zakonska prava.
To je bila tema završne radionice održane u Beogradu od 26. do 29. septembra 2017. za učesnike iz Makedonije, Ukrajine, Kosova, Gruzije i Srbije.
Ovo je projekat Lokalno upravljanje sa pristupom zasnovanom na pravima koji finansira – SIDA (Švedski međunarodni centar za lokalnu demokratiju). Predstavnice CSŽ OSI Srbije, Milena Stojanovic
́ i Mimica Živadinović predstavili su rad Centra za samostalni život Srbije u vezi sa osobama sa invaliditetom.

No comments