Tema ovogodišnjeg Medjuunarodnog dana OSI “Dostizanje 17 ciljeva buducnosti kakvu želimo”

136 Views

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana OSI “Dostizanje 17 ciljeva budućnosti kakvu želimo” 


Od 1992 se obeležava Medjunarodni dan OSI 3. decembra. Ovogodišnja trema je “Dostizanje 17 ciljeva budućnosti kakvu želimo” koja proizlazi iz 17 ciljeva održivog razvoja a njihova uloga je izgradnja inkluzivnijeg i pravednijeg sveta za osoba sa invaliditetom. 

Ovogodišnja tema takođe predviđa uvid u trenutni status Konvencije UN o pravima OSI i postavljanje temelja za buduću veću uključenost osoba sa invaliditetom.

Ove godine se obeležava 10-togodišnjica od usvajanja Konvencije UN o pravima OSI (do sada 166 ratifikacija). 

Takođe će se ove godine posebno pratiti pristupačnost i uključenost OSI u smislu urbanog razvoja, imajući u vidu III UN konferenciju o stanovanju i urbanom razvoju (HABITAT III) koja je promovisala novu urganu agendu gradova i urbanih naselja u naredne dve decade, kako bi se istražile i razmenile strategije za promovisanje inkluzivnog i pristupačnog urbanog razvoja za sve, uključujući i osoba sa invaliditetom.

17 ciljeva održivog razvoja ili poznatijih kao Transformacija sveta: 2030 Agenda za održivi razvoj:

1. iskorenjivanje siromaštva

2. iskorenjivanje gladi

3. obezbeđivanje zdravstvene zaštite

4. inkluzivno obrazovanje za sve

5. rodna jednakost i osnaživanje žena i devojaka

6. pristup vodi i odgovarajućim sanitarnim uslovima za sve

7. pristup pouzdanoj i održivoj energiji za sve

8. promocija održivog ekonomskog razvoja, zapošljavanja i rada za sve

9. promocija inkluzivne i održive industrijalizacije i inovacija

10. smanjenje nejednakost između i unutar država

11. obezbediti da gradovi i uopšte ljudska naselja da budu inkluzivni, bezbedni i održivi

12. obezbediti održivu proizvodnju i potrošnju

13. borba protiv klimatskih promena

14. zaštita okeana, mora i morskih resursa

15. zaštita, očuvanje i promocija održivog kopnenog ekosistema, šuma, zaštita od uništavanja biljnog i životinjskog sveta 

16. promocija inkluzivnog društva, u kome će vladati mir, kako bi svima bila dostupna pravda i efikasne institucije na svim nivoima.

17. jačanje značenja primene i revitalizacije globalnog partnerstva za održivi razvoj

No comments