„Šetnja srama 5. maja“ – Sacuvajmo ovaj dan

151 Views

2. april  2014 

Ove godine na Medjunarodni dan samostalnog života, 5. maj organizuje Šetnja srama, marš solidarnosti u Briselu. Pridružite nam se!
Osobe sa invaliditetom i dalje žive u institucijama, odvojeni od stvarnog sveta. Osobe sa invaliditetom i dalje nemaju nikakvu podršku. Budimo uz njih!
Budimo solidarni sa našim sestrama i braćom, sa svima onima koji su širom Evrope daleko od adekvatne zdravstvene pomoći i ugroženi nečijom “slepom štednjom”.

Ono što počinje kao finansijska kriza u mnogim zemljama vodi u bespravan atak na naša prava. Mogućnosti za samostalni život su uništene a primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom se odlaže ili unazađuje.

Treba zaustaviti ovu sramotu! Ne sme se više štedeti na troškovima osoba sa invaliditetom. 
Ovu poruku nosimo u samo srce Evropske Komisije u Brisel.
Šetnja srama je deo belgijskog doprinosa međunarodnoj kampanji „Zaustavite štednju na invalidnosti” koju je organizovala Mreža sa samostalni život Evrope – ENIL. Ova mreža poziva sve osobe sa invaliditetom, njihove organizacije, saveznike i simpatizere da šetaju zajedno. Pozivamo i Ministre Evropskog parlamenta i druge donosioce odluka da nam se pridruže u ovoj šetnji.

5. maj 2013, 11 časova. Obeležimo ovaj dan u svojim kalendarima
. Računamo na vas!

No comments