TRIBINA “OBRAZOVANJE ZA SVE”

209 Views

Savez učitelja Republike Srbije, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju, Centar za obrazovne politike i Fond za otvoreno društvo, u saradnji sa Ministarstvom prosvete (projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” – DILS) pokreće kampanju „Svi u školu, budućnost za sve“.

Tribina je posvećena promociji svima dostupnog kvalitetnog obrazovanja i obezbeđivanju pozitivne klime za inkluzivno obrazovanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije iz 2009. godine.

No comments