Aktivnosti Centra

154 Views

Saradnja sa zajednicom za bolji život

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je bio organizator zajedničkog seminara na temu „Partnerstvom do razvoja i konstitutivne Skupštine Centra” 23 i 24. jula u Ečkoj.

Projekat „Partnerstvom do razvoja – uspostavljanje modela efektivnog partnerstva organizacija osoba sa invaliditetom i lokalne zajednice”, ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i donosioca odluka i aktera u lokalnoj zajednici za razvoj integralnog modela socijalne zaštite i stvaranje mreže podrške za uspostavljanje i unapređivanje efektivnih partnerstava na nivou lokalne zajednice. Predstavljena su postignuća Projekta u Leskovcu i Smederevu. Konstituisana je Skupština Centra i izabrano novo Predsedništvo i Nadzorni odbor. Za predsednicu Centra je izabrana Gordana Rajkov  a za izvršnog direktora Momčilo Stanojević, oboje iz Beograda. Julijana Čatalinac, sekretar Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombora je izabrana za člana Predsedništva Centra.

No comments