Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti

160 Views

Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije, angažovao je Kontakt organizacije civilnog društva, kao predstavnike osetljivih grupa, krajnjih korisnika, za organizaciju javne rasprave radi unapredjenja teksta nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti sa aspekta ljudskih prava, društvene uključenosti i potreba svake od osetljivih grupa.

Centar za samostalni život invalida Srbije, kao Kontakt organizacija civilnog društva za grupu osoba sa invaliditetom, uzeo je aktivno učešće u ovom procesu, kontaktirajući više od 80 оrganizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji radi dobijanja komentara, sugestija i predloga na Nacrt zakona.

Na okruglom stolu su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike govorili o nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti i vodila se diskusija na prispele komentare na teks Zakona. Svi komentari i sugestije biće upućene Ministarstvu rada i socijalne politike na dalje razmatranje.

slika 1slika 2slika 3slika 4slika 5slika 6slika 7

No comments