Pismo premijeru Cvetkovicu

113 Views

Povodom godišnjice od ekspozea premijera Vlade Republike Srbije, g-dina Mirka Cvetkovića, sedam Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD), među kojima je i Centar za samostalni život invalida Srbije – KOCD za OSI, su uputile pismo premijeru 8. jula 2009. godine, u kome ga podsećaju na datu obavezu uspostavljanja mehanizma saradnje između države i civilnog društva .

Предмет: Институционални оквир сарадње државе и цивилног сектора  

Поштовани господине Цветковићу, 

Прошло је годину дана од Вашег експозеа у коме сте истакли да ће „обезбеђивање одговарајућег механизма сарадње између државе и цивилног друштва имати одговарајуће место у оквиру изградње правне државе“, као и да ће то „представљати један од приоритета у будућем раду Владе Србије“. 

У складу са тим, створена су и очекивања код организација цивилног друштва да ће доћи до помака и унапређења сарадње државе и цивилног друштва, као и до формирања тела на нивоу Владе Републике Србије, које би ту сарадњу и формално проводило. И поред тога, што и сада постоје различити облици комуникације и сарадње између Владе Србије и организација цивилног друштва, још увек није успостављен институционални оквир који ће омогућити системски дијалог између ова два важна актера у једном демократском друштву 

Имајући ово у виду, молимо Вас да нас обавестите у којој фази ce налази израда конкретног документа којим би се ова сарадња институционализовала и које мере ће Влада Реублике Србије предузети у најскорије време, како би се обезбедило формално доношење Уредбе о оснивању Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и обезбеђивање одговарајућих средстава из буџета Републике Србије за 2010. годину за оснивање и функционисање Канцеларије.  Србија је једина земља у региону западног Балкана која нема институцију надлежну за сарадњу Владе и цивилног друштва.

Одсуство овакве институције је супротно преузетим обавезама Србије о успостављању партнерства између државе и цивилног друштва у процесу Европских интеграција. Очекујемо да ће одговорна Влада препознати значај овог тела јер се тиме, између осталог, повећава и апсорпциони капацитет државе у односу на ИПА фондове, што у условима светске економске кризе, значајно доприноси побољшању економског развоја Србије. 

Као што Вам је вероватно познато, коалиција седам Контакт организација цивилног друштва упутила је званично предлог Влади Републике Србије 27. марта 2008. године да се започне процес институционализације сарадње са цивилним сектором. У писму упућеном Влади Републике Србије истакнуто је да међусекторска сарадња треба да буде јасно опредељење Владе Републике Србије да прихвата плурализам и партиципативну демократију као начела устројства друштва које даје грађанкама и грађанима легитимно право, да кроз различите облике организовања и слободног удруживања, обликују и јавно заступају различите интересе и потребе чланова заједнице.  

На основу ове иницијативе и на основу широких консултација и консензуса међу свим заинтересованим странама, Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције (Тим за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва), Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Канцеларија за европске интеграције, припремили су предлог за оснивање Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Делегација Европске комисије у Републици Србији, као и остали донатори који подржавају реформске процесе у Србији, упознати су са овом иницијативом и дају јој пуну подршку, јер у Канцеларији виде будућу формалну структуру пружања подршке за развој цивилног друштва, а самим тим и друштву у целини.  

Сарадња Владе Србије и цивилног друштва морала би бити утемељена на прихватању заједничких вредности модерне демократије, на вредностима прокламованим у међународним документима и препорукама Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније, те на вредностима цивилних иницијатива, и усмерена ка стварању ефикасних и делотворних механизама двосмерне комуникације који би унапредили будуће односе између одговорне Владе и цивилног друштва.

Верујемо да је успостављање институционалног механизма сарадње између Владе Србије и цивилног друштва у обостраном интересу будући да је јако и стабилно цивилно друштво један од услова за успешан процес европских интеграција.  Имајући у виду наше досадашње ангажовање као и спремност да експертски подржимо формирање Канцеларије, молимо Вас за одржавање једног консултативног састанка у што скорије време, а коме би, поред Вас, присуствовали и представници Кабинета потпредседника Владе Србије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Канцеларије за Европске интеграције, а са друге стране представници цивилног друштва.

Датум, место и време састанка бисмо ускладили са Вашим многобројним свакодневним обавезама. 

У ишчекивању Вашег одговора, срдачно вас поздрављамо,  

Контакт организације цивилног друштва (КОЦД) :

No comments