Priznavanje prava devojkama i ženama sa invaliditetom

137 Views

Evropski Forum osoba sa invaliditetom (European Disability Forum – EDF), organizacija koja predstavlja otprilike 50 miliona osoba sa invaliditetom u Evropskoj Uniji, zajedno sa Španskim nacionalnim savetom za osobe sa invaliditetom-CERMI, organizuje konferenciju o ženama i devojkama sa invaliditetom, koja će se održati u Madridu, od 16. do 18. novembra 2007.

Svrha konferencije je uglavnom da promoviše jednakost i unapredi živote devojakasa invaliditetom kroz detaljne analize ključnih aspekata koji utiču na njihovo puno gradjansko učešće.

Gordana Rajkov, kao član Centra za samostalni život invalida Srbije, i član Parlamenta Srbije, će učestvovati na konferenciji kao jedna od govornica – u subotu, 17. novembra sa izlaganjem “Kako aktivno uključiti žene sa invaliditetom u formulisanje politike i njenu primenu radi unapredjenja kvaliteta njihovog života”. Njeno iskustvo na ovom polju će biti od značaja za ovu konferenciju.

Na konferenciji će iz Srbije takodje prisustvovati i Vesna Bogdanović iz organizacije CRID.

PROGRAM KONFERENCIJE

“Priznavanje prava devojkama i ženama sa invaliditetom – vrednost za budućnost društva”

Petak, 16. novembar 2007

14:00- 15:00.- Registracija delegata

15:00- 16:30.- Otvaranje konferencije

Ana Pelaez (predsednica CERMI ženske komisije)
Mario Garcia
(predsednik CERMI)
Alberto Duran
(potpredsednik ONCE)
Yannis Vardakastanis
(predsednik EDF)
Amparo Valcarce (državni sekretar Španije)

 17:00- 19:00.- Plenarna sesija 1: žene i invalidnost

  • Situacija devojaka i žena sa invaliditetom u EDF I organizacijama članicama, Maria Nyman (EDF)
  • Suočavanje sa višestrukom diskriminacijom – biti žena sa invaliditetom , Lydia la Rivière-Zijdel (evropska mreža žena sa invaliditetom)
  • Perspectiva ljudskih prava devojaka i žena sa invaliditetom, Kicki Nordström (Svetska organizacija slepih)
  • Evropska perspectiva devojaka i žena sa invaliditetom
  • Prvi akcioni plan za devojke I žene sa invaliditetom u Španiji, Mª Dolores Linares (koordinatorka Sektorske politike o invalidnosti)

 Subota, 17. novembar 2007

9:00- 11:00.- Paralelne radionice

  • Radionica 1: Proaktivne mere u organizacijama OSI na svim nivoima

Govornica: Ana Pelaez (predsednica Komisije za žene sa invaliditetom, CERMI)
Facilitator: Maria Nyman
(EDF)
Sekretar: Ann Vervaecke (EDF)  

  • Radionica 2: Razvoj primene uključivanja ženske perspektive u politički rad

Govornica: Brigitte Triems (potpredsednica, Evropski ženski lobi)
Facilitator: Gunta Anca
(kopredsedavajuća, EDFženski komitet)
Sekretar: Beatriz Martinez (CERMI)  

  • Radionica 3: Kako aktivnouključiti žene sa invaliditetom u formulisanje politike i njenu primenu radi unapredjenja kvaliteta njihovog života

Govornica: Gordana Rajkov (članica Parlamenta Srbije)
Facilitator: Karina Chupina
(predsednica, IFHOHYP)
Sekretar: Natalia Beraza (CERMI ženski komitet)

  • Radionica 4: Kako ja, kao pojedinac, radim na lokalnom nivou da bih podržala I unapredila stanje devojaka I žena sa invaliditetom

Govornica: Anneli Joneken (kopredsedavajuća, EDF ženski komitet)
Facilitator: Mary Nettle
(EDF ženski komitet)
Sekretar: Pilar Villarino (CERMI)

11:30- 13:30.- Radionice (nastavak)

15:00- 16:30.- Plenarna sesija 2: Prezentacija rezultata radionica

Predstavljanja facilitatora radionica
Moderator: Carmen Riu (CERMI ženski komitet)

(17:00- 19:00.- Rad na zaključcima)

Nedelja, 18. novembar 2007

9:00- 10:30.- Plenarna sesija 3: Prezentacija zaključaka i usvajanje Deklaracije o ženama sa invaliditetom

 Moderator: Marta Valencia (CERMI ženski komitet)
Usvajanje Deklaracije: Gunta Anca (kopredsedavajuća EDF ženskog komiteta)

11:00- 12:00.- zatvaranje

No comments