Zanimljivi skupovi

201 Views

ESCR CIRCUA radionice o Univerzalnom pristupu – dizajn standarda I zakonodavstva o pristupačnosti

Datum: 1. februar 2007
Mesto: Kembridž univerzitet (Velika Britanija)
Opšte informacije: govornici profesor John Clarkson, profesor Richard Harper i Dr Ray Adams. 

Ergonomics and Design for All

Datum: 14. februar 2007
Mesto: Milan (Italija)
Opšte informacije: radionica će se održati na Fakultetu za dizajn Politehničke akademije u Milanu. Organizovana je uz pomoć Lombardijskog odeljenja Ergonomskog društva, Fakulteta za dizajn, Italijanskog nacionalnog istraživačkog saveta i  EDeAN-a (European Design for All eAccessibility Network), Evropske mreže za dizajn i pristupačnost. 

Hendikepirane osobe na margini društva orijentisanog ka dostignućima

Datum: 22 – 23. mart 2007
Mesto: Beč (Austrija)
Opšte informacije: medjunarodni kongres ‘ Hendikepirane osobe na margini društva orijentisanog ka dostignućima’ organizuje Austrijska asocijacija LOK – Leben ohne Krankenhaus (Život van bolnice).

e-Pristup2007

Datum: 2. maj 2007
Mesto: London (Velika Britanija)
Opšte informacije: Vodeća manifestacija u Velikoj Britaniji o pristupu tehnologijama za osobe sa svim vrstama invaliditeta čiji je domaćih E-Access bilten.

ICT & Asistivna tehnologija za samostalnost

Datum: 8-9. maj 2007
Mesto: Milton Hill, Steventon Oxfordshire (Velika Britanija)
Opšte informacije: dvodnevna konferencija prikazuje novosti u ICT tehnologijama i govoriće kako asistivna tehnologija pomaže osobama sa teškoćama u učenju i osobama koje o njima brinu. Na konferenciji će se prikazati rezultati projekta TATE (Through Assistive Technology to Employment) – Zapošljavanje uz pomoć asistivne tehnologije.

@utonomia 2007

Datum: 18 – 20. maj 2007
Mesto: Atina (Grčka)
Opšte informacije: @utonomia predstavlja vodeća tehnološka, umetnička, društvena, estetska i kulturna dostignuća osoba sa invaliditetom i osoba koje rade na poboljšanju specijalnog obrazovanja, zdravstvenih i socijalnih servisa.   

No comments