CSŽ OSI Smederevo

Centar sa samostalni život osoba sa invaliditetom Smederevo je juče obeležio 20 godina postojanja i rada.

Ponosni na njihov rad i postignuća i srećni što je postojao Vojislav Mladenović, koji je ideju o samostalnom životu čvrsto ugradio u temelj ove organizacije.

Mala škola samostalnog života

U okviru programa Osnaživanje i kvalitetna inkluzija, kroz pomoć, informisanje i podršku samostalnom životu u lokalnoj zajednici, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac organizuje trodnevnu radionicu Mala škola samostalnog života.