Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, zajedničku dobru saradnju i praksu smo obeležili sastankom sa Gradskom Sekretarkom za socijalnu zaštitu, Aleksandrom Čamagić i njenim saradnicama. Tom prilikom je u prisustvu nekolicine korisnika i njihovih personalnih asistenata, potpisan novi Ugovor o pružanju usluge personalne asistencije 2022/23.