CSŽ OSI Smederevo

Centar sa samostalni život osoba sa invaliditetom Smederevo je juče obeležio 20 godina postojanja i rada.

Ponosni na njihov rad i postignuća i srećni što je postojao Vojislav Mladenović, koji je ideju o samostalnom životu čvrsto ugradio u temelj ove organizacije.