Posao po meri

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Glavne aktivnosti četvorogodišnjeg Projekta “Posao po meri” su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima i

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti.

Vrednost projekta je 2 miliona dolara. Projekat će se realizovati na nacionalnom nivou sa fokusom na Beograd, Suboticu, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo i Niš.

Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, zajedničku dobru saradnju i praksu smo obeležili sastankom sa Gradskom Sekretarkom za socijalnu zaštitu, Aleksandrom Čamagić i njenim saradnicama. Tom prilikom je u prisustvu nekolicine korisnika i njihovih personalnih asistenata, potpisan novi Ugovor o pružanju usluge personalne asistencije 2022/23.

Ulična akcija-javni događaj

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Jagodine u saradnji sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom (Udruženje MNRO, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Udruženje gluvih i Udruženje slepih) kao i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje 28. novembra organizovao javni događaj u promociji projekta „Primeni, prati, promeni“.

Anketirani su građani i deljene Smernice kako pratiti primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou.

Audio vodic

Telefonski razgovor sa Nevenom Jovanović, pretočen u Audio vodič za personalnu asistenciju. Lepa saradnja i nadamo se koristan sadržaj za slepe osobe.

 http://www.gosb.org.rs/8-vesti/312-audio-vodic-o-personalnoj-asistenciji-za-osobe-sa-invaliditetom 

„Promeni, prati, primeni“

U toku jula meseca u pet gradova u kojima se sprovodi projekat „Promeni, prati, primeni“ odrzani su sastanci radnih grupa. Na sastancima kojima su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnici lokalnih institucija, dogovoreni su naredni koraci u projektu, odnosno vece angazovanje kako se projekat bude razvijao i priprema lobi grupa za pojacano pracenje primene Strategije za poboljsanje polozaja OSI u Srbiji 2022-2024

Projekat “Promeni, prati, primeni”

Projekat “Promeni, prati, primeni” kojeg Centar za Samostalni zivot OSI Srbije sprovodi u pet lokalnih samouprava, treba da doprinese punom i efektivnom učešću osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u društvenom životu zajednice, kroz javno zagovaranje za doslednu i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i pratećeg akcionog plana (AP).

Saopstenje o pocetku realizacije projekta Primeni prati promeni

Sastanak sa predstavnicima Opstine Savski venac

U ponedeljak, 23.maja, u kancelariji Centra za samostalni život je održan sastanak sa predstavnicima Opštine Savski venac, Jovanović Vladimirom i Ćuruvija Jelenom.
Predstavnici Centra, korisnici usluge personalne asistencije i njihovi personalni asistenti su razgovarali o pristupačnosti Opštine, kao institucije, dela Grada Beograda i unapređenju dalje saradnje.
#CILSrbija#opstinasavskivenac

Javno zagovaranje mreza 2022

U Beogradu je, 5.maja održana svečanost povodom početka programa Javno zagovaranje mreža 2022.
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije će u pet lokalnih samouprava zagovarati za dosledniju i efikasniju primenu Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2022/24.

Evropski Dan samostalnog zivota

Na nivou mreze Centara za samostalni zivot u Srbiji je i juce obelezen 5. maj, Evropski Dan samostalnog zivota. Svi lokalni Centri u mrezi Centra za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije, su na svoj nacin obelezili ovaj Dan, koji je bio posvecen mladima.

Javne debate

U okviru projekta Jednake mogucnosti, odrzane su dve javne debate.

U Trsteniku je debata odrzana 18.02.2022. u prostorijama udruženja „Ženska inicijativa“ a u Smederevu je odrzana 11.03.2022.

Debate su odrzane pod nazivom „Aktivne lokalne samouprave u procesu zastite od diskriminacije osoba sa invaliditetom“. 

JEDNAKE MOGUCNOSTI

U okviru programa JEDNAKE MOGUCNOSTI održane su  četri edukativne radionice,  u Smederevu, Kragujevcu, Leskovcu i Trsteniku. Prva edukativna radionica  održana je u Smederevu 03. decembra 2021. godine u prostorijama Istorijskog arhiva Smederevo. Druga edukacija održana je 09. februara 2022. godine u prostorijama Crvenog krsta Kragujevac u Kragujevcu. Treća edukacija održana je 02. marta 2022. godine u prostorijama udruženja Ženska inicijativa u Trsteniku. Četvrta edukacija „Invalidnost nije pitanje izbora – vaš stav jeste“ održana je 09. marta 2022. godine u prostorijama Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Leskovac.