Zajedničkim snagama, zajedno za političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom – EIDHR

Osnovni cilj projekta je povećati političko učešće osoba sa invaliditetom i ojačati ulogu organizacija OSI u razvoju politike.

To ce se postici:
1. Senzibilizacijom članova Parlamenta o konceptu prava OSI i ispitivanje mogućnosti za uspostavljanje neke vrste parlamentarne grupe za invalidnost
2. Povećanim učešćem i uticajem OSI na reviziju i kreiranje nove zakonske regulative iz invalidske perspektive, sa posebnim naglaskom na ekonomsko osnaživanje OSI
3. Promovisanjem političkog učešća OSI i podrškom dijalogu između organizacija OSI i lokalnih političkih partija u tri nerazvijene opštine (Kladovo, Prijepolje i Novi Pazar) radi promovisanja prava i političkog učešća OSI.

Cilja grupa u projektu su članovi parlamenta, političke partije, organizacija OSI, a krajnji korisnici osobe sa invaliditetom

Glavni partner na projektu je Nacionalna organizacija OOSI Srbije a pridruzeni partneri su: SIPRU tim, agencija NDI – Nacionalni demokratski institute Amerike-kancelarija u Beogradu, Grupa 484

Ovaj projekat je rezultat angažovanja Centra i njegovih partnera kako bi se „političkom društvu“ obezbedilo bolje razumevanje ljudskih prava žena i muškaraca sa invaliditetom, ojačali kapaciteti organizacija OSI, posebno na lokalnom nivou radi uspešnijeg učešća u političkom životu i komunikacije sa političkim sektorom.