Veštine i znanje  – оruđe u podizanju svesti o osobama sa invaliditetom

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i sticanje znanja i veština za grupu od 8-10 оsoba sa invaliditetom koje će se obučiti za trenere edukacja podizanja svesti o OSI. T ako će omogućiti upoznavanje šire društvene zajednica sa socijalni pristupom invalidnosti, položajem OSI u društvu i njihovim ljudskim pravima. Osposobljavanjem OSI da se pojave u ulozi predavača i trenera na takvim edukacijama ovaj projekat direktno doprinosi i podizanju svesti o sposobnostima i mogućnostima OSI, a istovremeno podstiče aktivizam OSI i predstavlja svojevrstan vid javnog zagovaranja i zastupanja interesa OSI. T rening trenera će se organizovati u tri modula koji će obuhvatiti osnovne sadržaje radionica za podizanje svesti kao i dizajniranje treninga, trenerske metodologije i veštine, uključujući i praktičan rad. Edukovani treneri dobiće sertifikat nakon održanih ispitnih radionica i biti u stanju da dalje edukuju različite grupe (mladi, donosioci odluka, druge OCD i same OSI) i podižu svest o pitanjima invalidnosti.