Uz personalnu asistenciju do samostalnog zivota

CSZ Beograd je zapoceo projekat obezbedjenja personalne asistencije za grupu OSI u Beogradu – radi se o aktivnim osobama sa invaliditeteom, sa procenjenim 1. ili 2. stepenom podrske, koje nisu u mogucnosti da samostalni zadovolje neke od bazicnih potreba, a pri tom zive sami, sa starim roditeljima ili clanovima porodice koji ne mogu da im pomognu. Kroz projekat ce se po potrebi organizovati obuka, sastanci korisnika i asistenata, pracenje pruzanja usluge u skladu sa Pravilnikom o minimalnim standardima usluga socijalni zastitu.Usluga ce se dalje promovisati i po potrebi unapredjivati.


Projekat ce trajati sedam meseci a finansiralo ga je Ministarstvo rada, zaposljavanja, boracke i socijalni zastitu, Sektor za brigu o porodici.