„Za različitost. Protiv diskriminacije.“ Evropska tura počinje svoju treću rundu 
Svetlo žuti  “Kamion različitosti” EU će 10. avgusta 2006. krenuti na svoj treći put Evropom. Vozilo od 30 tona je dizajniramo tako da informiše ljude o njihovim pravima u okviru EU i nacionalnim antidiskriminatornim zakonima i tako pomoći borbu protiv diskriminacije i promociju različitosti na radnim mestima u EU.  
Dalje…