PRISTUP INFORMATIVNOJ TEHNOLOGIJI STVARA MOGUĆNOST ZA SVE, POSEBNO ZA OSOBE SA INVALIDITETOM – IZJAVIO GENERALNI SEKRETAR UN U POVODU OBELEŽAVANJA MEDJUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Ovogodišnji moto obeležavanja Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom je “E-pristupačnost” i podseća nas da je potrebno da Internet tehnologija bude pristupačna svima.

 

Pristup informacijama i komunikacionim tehnologijama stvara mogućnosti za sve ljude, a možda najviše za osobe sa invaliditetom. Pošto razvoj Interneta i sličnih tehnologija  mnogo sveobuhvatnije pokriva njihove potrebe, barijere u predrasudama, infrastrukturi i nepristupačnim formatima više ne mogu da stoje na putu njihovog jednakog učešća.

 

Ova promena je dobrodošla. Iako se informacije i komunikaciona tehnologija šire svetom, i sve veći broj korisnika se uključuje svakog dana, većina websajtova je i dalje nepristupačna milionima osoba koje imaju teškoće u rukovanju mišem, koje imaju oštećen vid i treba im “screen reader” ili krupan font za čitanje. Vlade i privatni sektor postepeno  prihvataju ekonomske i društvene koristi pravljenja websajtova u pristupačnom formatu i shodno tome menjaju softvere i hardvere.

 

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju treba da usvoji generalna skupština UN do kraja godine može da dodatno utiče na ovaj trend.  Države koje su prihvatile Konvenciju su se tako obavezale da preduzmu korake u obezbedjivanju “informacija namenjenih osobama sa invaliditetom u pristupačnim formatima i tehnologijama koje će da odgovore različitim vidovima invalidnosti pravovremeno i bez dodatnih troškova”.  Konvencija insistira i kod privatnih biznismena i mas-medija da učine isto sa svojim uslugama.

 

Ovog 3. decembra ćemo se ponovo preispitati da li dajemo sve od sebe u postizanju vizije inkluzivnog, ljudima okrenutog, razvojno usmerenog informativnog društva.  Udvostručimo svoje napore i obezbedimo osobama sa invaliditetom uživanje njihovih ljudskih prava i puno učešće u ekonomskom, socijalnom i političkom životu njihovih zajednica.