Od 17-19. OKTOBRA, 2008 ponovo se organizuje medjunarodna akcija Stand Up & Take Action, protiv siromaštva i za ostvarenje Milenijumskih razvojnih ciljeva

Sajt sa više informacija o ovoj planetarnoj akciji http://www.standagainstpoverty.org/

PROŠLE , 2007. GODINE, 43.7 MILIONA LJUDI JE U UČESTVOVALO U OVOJ AKCIJI

POMOZITE VAŠIM UČEŠĆEM DA OVE GODINE TAJ BROJ BUDE VEĆI

Cilj za 2008.

Stand Up je akcija za globalno mobilisanje za smanjenje siromaštva i nejednakosti i ostvarivanje Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs). Ove godine tražimo od učesnika manifestacije da obezbedi da se u svim vladama širom sveta čuju naši zahtevi za iskorenjivanje siromaštva i nejednakosti.

Pomozite da ovogodišnja akcija Stand Up bude najveća do sada!