ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU: “BOLESTI ZAVISNOSTI“

U Somboru je u utorak, 12.01.2010. u Restoranu “Zanatski plus“, Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom Sombor, u okviru svojih programskih aktivnosti za 2010. bio organizator  predavanja na temu: “Bolesti zavisnosti“. Predavač je bio Žarko Pintarić, psiholog.

Predavanje je imalo edukativni karakter; da prisutne uputi na iznalaženje načina i metoda prepoznavanja nastanka i prevencije bolesti zavisnosti u svakodnevnom životu. Predavanju su prisustvovali predstavnici-aktivisti Centra za samostalan život osoba sa invaliditetom Sombor.

Julijana Čatalinac

sa predavanja