PREDAVANJA O NASILJU U PORODICI I DEKUBITUSU

U Somboru je u petak, 26.06.2009. u Restoranu “Zanatski plus“, Centar za samostalan život osoba sa invaliditetom Sombor, u okviru svojih programskih aktivnosti za 2009. bio organizator dva predavanja na temu: “Prava i zaštita od nasilja žena – osoba sa invaliditetom“ i “Prevencija nastanka dekubitusa“. Predavači su bili; Gordana Matović Zubelić, dipl. soc. radnik u Centru za socijalni rad Sombor i dr. Jovan Slavković, specijalista medicine rada u Domu zdravlja Sombor.

Predavanja su imala edukativni karakter; da prisutne uputi u prava i zaštitu od nasilja u porodici i sprečavanje nastanka dekubitusa osoba sa invaliditetom.

Predavanju su prisustvovali članovi Centra za samostalan život osoba sa invaliditetom Sombor, personalni asistenti i Karolina Nemet, predsednica Odbora za unapređenje položaja socijalno ugroženih i lica sa posebnim potrebama.