ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

U Somboru je u utorak, 08.04 2008. u Gerontološkom centru, održana redovna godišnja Skupština somborske podružnice Centra za samostalni zivot invalida Srbije. Skupštinom je predsedavao Nikola Nikolaš, predsednik podružnice.

Na Skupštini su usvojeni Izveštaj o radu za 2007. Finansijski izveštaj za 2007. i Plan programskih aktivnosti za 2008. godinu. Odlukom članova Skupštine u Upravni odbor podružnice je, umesto Željka Stričevića, izabrana Julijana Čatalinac.

Podružnica Centra u Somboru je reosnovana 2007. godine i radi na ostvarivanju ljudskih prava i potencijala osoba sa invaliditetom, promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom i stvaranju uslova za njenu primenu u Srbiji.

Sve podružnice Centra okupljaju osobe sa različitim vrstama invaliditeta okupljene oko ostvarivanja ovih ideja.

Sve informacije o radu Centra za samostalni život invalida Srbije i njenih podrušnica mogu se naći na sajtu https://www.cilsrbija.org/

Julijana Čatalinac

godisnja skupstina