Socijalna integracija i poboljsanje kvaliteta zivota OSI, kroz jacanje njihovih kapaciteta i drustvenu angazovanost

Cilj projekta je poboljsanje kvaliteta zivota, socijalni integracija i ostvarenja ljudskih prava OSI, kroz jacanje njihovih kapaciteta, povezivanje i drustvenu angazovanost. Pozitivan impakt moze da doprinese na veci uticaj na kreiranje politika u skladu sa cl. 4 Konvencije UN o pravima OSI. U okviru projekta ce se organizovati pet radionica o vaznosti samoorganizovanja OSI i povecanje aktivizma u lokalnoj zajednici. Takodje ce se organizovati i serija okruglih stolova sa fokusom na pitanja pristupacnosti, zdravstvene i socijalni zastitu, obrazovanja i zaposljavanja sa preporukama za unapredjenje u ovim oblastima.
Projekat ce trajati sest meseci a finansiralo ga je Ministarstvo rada, zaposljavanja, boracke i socijalne zastite, Sektor za zastitu osoba sa invaliditetom.