Sajam u Beogradu

Centar za samostalni život invalida Srbije u saradnji sa Gradskom opštinom
Novi Beograd, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Catholic Relief
Services (CRS) organizovao je Sajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetom
u prostoru Novobeogradske kulturne mreže, Jurija Gagarina 221, 18. marta
2010. u periodu od 11 – 17h.
Imajući u vidu da je 2010. proglašena Godinom borbe protiv siromaštva i
socijalne isključenosti ovaj Sajam je kao aktivnost Centra i njegovih
partnera primer korišćenja raspoloživih resursa i kapaciteta u oblasti
zapošljavanja. Kao primer dobre prakse ovaj projekat se i svojim strateškim
ciljem uklapa u odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a to je obezbedjivanje više mogućnosti
za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sajam zapošljavanja je realiyovan u okviru projekta Uključivanje u
obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa
invaliditetom koji se podržava kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja
gradjanskog društva (CSAI) kojim rukovodi Institut za održive zajednice
(ISC).

Na Sajmu zapošljavanja su ucestvovale 24 firme.

Sajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetomSajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetom


Sajam u Kragujevcu

Centar za samostalni život invalida Srbije u saradnji sa Opštinom
Kragujevac, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Catholic Relief Services
(CRS) organizovao je Sajam zapošljavanja za osobe sa invaliditetom u
prostoru Hotela „Nova Siciliana“, 25. marta 2010. u periodu od 11 – 14h.

Na Sajmu zapošljavanja je učestvovalo 19 firmi.

sajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevacsajam kragujevac