Borba protiv diskriminacije/situaciono testiranje

Centar za samostalni život OSI Srbije je jedna od organizacija civiljnog društva koja će nastojati da uspostavi početni mehanizam situacinog testiranja diskriminacije na teritoriji Republike Srbije, kroz obavljena najmanje tri situaciona testiranja, a u vezi sa osobama sa invaliditetom

Voditelji projekta su prošli edukaciju kako bi znali kako se utvrđuju principi situacionog testiranja i kako bi što bolje obavili testiranje u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije Republike Srbije.

Ovaj projekat traje šest meseci a finansira ga Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.