Srbija bez siromaštva (SBS)
Od avgusta do novembra 2002. Centar je ucestvovao u radu mreže od 20 NVO u Srbiji koja je radila na aktivnostima oko izrade dokumenta za smanjenje siromaštva u Srbiji. Radilo se na studiji Siromaštvo iz ugla NVO i ucešca u konsultativnom procesu kroz razne informativne aktivnosti i upoznavanje drugih NVO sa definicijom siromaštva i procesom donošenja Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji.

Siromaštvo II
Tokom 2003. Centar je nastavio rad u drugom projektu mreže NVO posvecenom uskladjivanju primedbi na nacrt Strategije i ucešcem u raznim akcijama preko kojih su se gradjani upoznavali sa problemima siromaštva razlicitih kategorija stanovništva. Centar je posebno bio anagžovan na razvijanju dela dokumenta koji je bio posvecen smanjenju siromaštva osoba sa invaliditetom.

Ulične akcije
Ulične akcije SBS mreže su sprovedene u periodu od avgusta do decembra 2003. godine. Centar za samostalni život invalida Srbije je realizovao tri ulične akcije u Beogradu, Borči i Pančevu. Ulične akcije su organizovane po principu: štand, informisanje i razgovor sa gradjanima, upisivanje odgovora na pitanja na flip čart. Dalje…

prethodna stranica