Modul 3 : Procena stanja u lokalnoj zajednici u oblasti invalidnosti
• struktura lokalnih planova akcije
• nastanak I razvoj liste potreba
• zastupnički rad – komunikacijski kanali
• osnove veština predstavljanja I facilitacija sastanka

Zadatak :
prikupljanje/objedinjavanje svih lista potreba.

Modul 4 : Akcioni plan lokalne zajednice u oblasti invalidnosti
• razvoj plana
• lokalni budžeti – praćenje i inicijative za alokaciju
• zastupničke tehnike
• efikasna saradnja sa donosiocima odluka
• dodela sertifikata

 

prethodna stranica