Samostalnim životom do punog građanskog učešća   

Cilj ovog projekta je doprinos  ostvarivanju  ljudskih prava osoba sa invaliditetom i razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, predviđenih Strategijom socijalne zaštite Šapca, kroz podršku samostalnom životu OSI i njihovom punom građanskom učešću u Šapcu.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Razvoj i pilotiranje usluge personalnih asistenata, kao nove službe podrške za osobe sa invaliditetom, predviđene Zakonom o SZ, a koja trenutno ne postoji u Šapcu
  2. Podrška daljem razvoju usluga socijalne zaštite u Šapcu, kroz zagovaranje za uvođenje usluge PA u sistem socijalne zaštite u Šapcu i uspostavljanje i jačanje partnerstva između organizacija osoba sa invaliditetom i lokalne samouprave

Ciljna grupa ovog projekta su odrasle osobe sa telesnim invaliditetom i slepe osobe, lokalni donosioci odluka (predstavnici lokalnih vlasti i relevantnih institucija).

Projekat se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz UNDP a sredstvima EC. Sprovodi ga Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara mačvanskog okruga i Međuopštinskom organizacijom slepih Šapca i trajaće 9 meseci.