Ravnopravno: OSI u političkom životu

Cilj projekta je Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u Srbiji kroz unapređenje ostvarivanja građanskih i političkih prava i društvenu uključenost OSI.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Promovisanje političkog učešća i prava OSI na lokalnom nivou uz podršku organizacijama OSI u tri grada (Beograd, Novi Sad i Kragujevac).

2. Unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za OSI senzibilisanjem članova/ca opštinskih i gradskih izbornih komisija za ljudska prava OSI kroz monitoring izvršenja preporuka.

3. Uspostavljanje potpuno pristupačne ogledne biračke jedinice u Gradu Beogradu, radi promovisanja ostvarenja biračkog prava za osobe sa različitom vrstama invaliditeta, u skladu sa standardima pristupačnosti.

Projekat finansira Fond za otvoreno društvo a traje 10 meseci.