Izjava Džastina Darta na početku rada na donošenju Konvencije UN

„Ova Konvencija ne sme da bude još jedan ritual reči koji će paternalistima i malim igračima dozvoliti da kažu da su ispunili svoju obavezu prema osobama sa invaliditetom. Ona mora garntovati jača, a ne slabija, prava i pravne kompenzacije, zakone poput Akta o Amerikancima sa invaliditetom. Ako želimo značajnu i efektnu konvenciju, moramo da napustimo svakodnevne poslove, kojima se bavima i počnemo borbu kao da od nje zavise milijarde života, zato što to i jeste tako.

„Skoro svaku veliku moralnu revoluciju su vodili očigledno obični ljudi, koji su postali strasni zastupnici jednog cilja koji će da uništi stereotipe magičnim mačem istine, da oslobodi politike od mržnje i straha i da ujedini ljude u njihovim ličnim univerzumima, koji se bore za svet pravde. Vi imate snagu da kreirate medjunarodnu konvenciju koja će biti deklaracija samostalnosti milijarde ljudi u 21 veku. Nijedan vojnik nije umro za bolju stvar od ove.“

Džastin Dart, 8. april 2002

Džastin Dart (Justin Dart) 1931-2002, je bio lider u invalidskom pokretu više od trideset godina i takodje je zastupao prava žena, homoseksualaca, ljudi druge boje kože…Jedan je od najzaslužnijih za donošenje Akta o Amerikancima sa invaliditetom, 1989. Iako korisnik kolica, usled posledica dečije paralize, putovao je svetom i zastupao prava osoba sa invaliditetom