Javni rad – podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom

Centar za samostalni život invalida Srbije je u okviru Javnih radova dobio projekat u kojem će se uz rad obučavati 16 lica sa evidencije nezaposlenih za poslove personalnog asistenta u Beogradu. Javni rad će se odvijati i u drugim gradovima u kojima Centar ima svoje lokalne organizacijeo u osam gradova Srbije (Jagodina, Čačak, Niš, Kragujevac, Bor i Leskovac).