CSŽ/UNDP

Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti u javnosti o prepoznavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije kroz organizovanje edukacija o opštem Zakonu o zabrani diskriminacije… Dalje…