Personalna asistencija u Čačku

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je i u 2019 nastavio pružanje usluge personalne asistencije za osoba sa invaliditetom u Čačku, nakon objavljenog Javnog poziva, i potpisivanja Ugovora sa Gradom.

Usluga je počela sa 14 korisnika/ca i personalnih asistenata, a trenutno se pruža za 20 korisnika/ca i angažuje se 20 personalnih asistenata.