Osobe sa invaliditetom i politički život

Istorija parlamentarizma u Srbiji u poslednjim decenijama nije zabeležila učešće osoba sa invaliditetom u radu republičkog Parlamenta.

Ovih dana postajemo svedoci novog početka u ovoj oblasti i početka aktivnog uključenja osoba sa invaliditetom u predizborne aktivnosti pojedinih stranaka.

Od 2000. godine osobe sa invaliditetom počinju da se aktivnije uključuju u rad lokalnih samouprava, pa su tako na primer Kristina Živankić u Zrenjaninu i Duško Savić u Smederevu zastupali interese osoba sa invaliditetom u lokalnoj vlasti svojih opština. Ovo su bile značajne promene i okretanje društva i zajednica ka novim vrednostima.

Uključenje u moderne evropske tokove, praćenje zbivanja na svetskoj sceni i donošenje Medjunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom je verovatno rezultiralo i prepoznavanjem lidera invalidskog pokreta Srbije kao osoba koje svojim radom mogu da doprinesu radu državnih organa da svojim iskustvom pomognu uključivanje invalidske problematike u sve tokove društva i države i da invalidski pokret učine snažnijim i još bogatijim.

Nova istorija je utoliko interesantnija što su se u njoj prvi put kao kandidati za poslanike u republičkom Parlamentu, put našle i dve dame, dve priznate aktivistkinje za prava osoba sa invaliditetom, Gordana Rajkov, kao nestranacka licnost na listi partije G17 PLUS i Milica Ruzicic-Novkovic, na listi Liberalno demokratske partije.

Bez obzira na krajnji ishod parlamentarnih izbora ovo je verujemo za sve osobe sa invaliditetom u Srbiji izazov i čast. Apelujemo na sve osobe sa invaliditetom, njihove saradnike i prijatelje da na ovom putu podrže predstavnice osoba sa invaliditetom, nezavisno od ličnih političkih opredeljenja, jer je to podrška ostvarenju zajedničkih ciljeva svih nas.

Na ovim stranicama mozete da se upoznate i sa ukljucivanjem osoba sa invaliditetom u parlamentarne aktivnosti zemalja Evrope. Takodje možete da pratite aktivnosti ove dve predstavnice invalidskog pokreta u Srbiji u tekućoj izbornoj aktivnosti.

Pozivamo vas da date svoje komentare i predloga za njihove aktivnosti, a mi ćemo ih proslediti kandidatkinjama i uz vašu saglasnost objaviti u ovoj rubrici na našem sajtu.